Multi Inwestor

MULTI INWESTOR

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 

EUROPA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.

PARAMETRY PRODUKTU

UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE DOSTĘPNE W PRODUKCIE

Ponad 20 lat działalności w Polsce

Doświadczenie w tworzeniu nowatorskich ubezpieczeń dostosowanych do potrzeb najbardziej wymagających klientów i partnerów biznesowych

Jeden z liderów polskiego rynku ubezpieczeniowego

Główni akcjonariusze to Talanx International AG – trzeciej największej firmy ubezpieczeniowej w Niemczech oraz japońskiej Meiji Yasuda – najstarszej firmy ubezpieczeniowej w tym kraju

Specjalizuje się w tworzeniu produktów ubezpieczeniowych przy współpracy z bankami

Ochroną ubezpieczeniową obejmuje ponad milion osób w Polsce

 

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony

Minimalna wysokość składki to 20.000 PLN (bez możliwości dopłaty)

Brak opłat za wyjście niezależnie od czasu trwania ubezpieczenia

Dwa warianty ze względu na wiek ubezpieczającego – wariant standardowy (dla wieku 18-70 lat) oraz wariant senior (dla wieku 70-75 lat)

Możliwość dokonywania nieograniczonej ilości bezpłatnych konwersji przy czym możliwe jest tylko przeniesienie 100% środków posiadanego UFK na jeden wybrany UFK

Podatek od zysków kapitałowych pobierany dopiero w momencie spieniężenia rachunku (w przypadku częściowego lub całkowitego wykupu)

Fundusze akcji

  • UFK Europa Ipopema MegaTrends II
  • UFK Europa Trigon Globalni Liderzy Wzrostu

Fundusze absolutnej stopy zwrotu

  • UFK Europa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 II
  • UFK Europa Skarbiec Absolute Return Akcji
  • UFK Europa Trigon XXI II
  • UFK Europa UniAbsolute Return Akcyjny II

Fundusze mieszane

  • UFK Europa Allianz Kumulacyjny Income and Growth
  • UFK Europa Eques Akumulacji Majątku

Fundusze dłużne zagraniczne

  • UFK Europa Ipopema Global Bonds II
  • UFK Europa Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji

Wykaz dokumentów dotyczących produktu TU Europa Multi Inwestor: