KIM JESTEŚMY

O CAPITAL WEALTH MANAGEMENT

Jesteśmy agentem firmy inwestycyjnej Q Securities Spółka Akcyjna

Wykonujemy na rachunek Q Securities czynności w zakresie:

składania wskazanym przez Q Securities potencjalnym inwestorom ofert nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Q Securities a także zawierania umów o świadczenie usług maklerskich w imieniu Q Securities S.A.

przekazywania inwestorom lub klientom (także potencjalnym), innych niż wymienionych powyżej dokumentów i informacji wskazanych Agentowi przez Q Securities, a związanych z usługami świadczonymi przez Q Securities

przyjmowania od inwestorów (także potencjalnych) oświadczeń o nabyciu lub zamiarze nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Q Securities i innych oświadczeń woli związanych z takim nabyciem lub jego zamiarem

przyjmowania od inwestorów lub klientów (także potencjalnych), innych niż wymienionych powyżej oświadczeń woli i dokumentów wskazanych Agentowi przez Q Securities, a związanych z usługami świadczonymi przez Q Securities, oraz weryfikowanie tożsamości osób składających takie dokumenty i oświadczenia woli

udzielania inwestorom i klientom (także potencjalnym) informacji o usługach świadczonych przez Q Securities

CO WYRÓŻNIA PRACOWNIKÓW 

CAPITAL WEALTH MANAGEMENT

wiedza i posiadane kompetencje


Wszyscy pracownicy Capital Wealth Management to wieloletni pasjonaci rynku finansowego.
Dzięki licznym i częstym szkoleniom prowadzonym przez wysokiej klasy specjalistów renomowanych instytucji finansowych , ich wiedza jest stale poszerzana i aktualizowana o zachodzące na rynku finansowym i prawnym zmiany.
Pracownicy Capital Wealth Management dzięki swoim umiejętnościom, znajomości rynków finansowych oraz spotkaniom z licznym specjalistami w swoich dziedzinach są w stanie na bieżąco monitorować sytuację na poszczególnych rynkach finansowych i analizować ich wpływ na portfele inwestycje klientów.

profesjonalizm w działaniu

Pracownicy Capital Wealth Management dochowują najwyższej staranności podczas swojej pracy z klientami, a przestawiając możliwości inwestycyjne kierują się zawsze ich najlepszym interesem.

obiektywizm


Pracownicy Capital Wealth Management ani sama Spółka nie są powiązani kapitałowo ani organizacyjnie z żadną grupą bankową. Dlatego nie narzucają swoim klientom z góry określonych rozwiązań finansowych za których sprzedaż będą rozliczani przed swoimi przełożonymi.

dyskrecja we współpracy


Pracownicy Capital Wealth Management zobowiązują się do dochowania dyskrecji i lojalności w kontaktach z klientami. Pozwala to obu stronom nabrać pełnego zaufania do siebie a przez to stworzyć doskonałą płaszczyznę do wzajemnej współpracy.