INWESTYCJE KAPITAŁOWE

inwestycje kapitałowe

daj szansę swojemu kapitałowi zarabiać
Jako agent firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego Q Securities S.A. posiadamy dostęp do wyjątkowo szerokiej palety produktów inwestycyjnych.

Mamy możliwość wyjścia naprzeciwko oczekiwaniom inwestorów dysponujących dowolnym poziomem kapitałów przeznaczonych do zainwestowania.

W zależności od indywidualnych preferencji oraz podejściu do akceptowalnego ryzyka przez inwestorów, posiadamy w ofercie rozwiązania inwestycyjne należące do wielu segmentów rynkowych.
W zależności od segmentu rynku posiadamy produkty o charakterze:
- akcyjnym
- absolutnej stopy zwrotu (absolute return)
- sekurytyzacyjnym
- nieruchomościowym
- mieszanym (akcyjno-obligacyjnym)
- dłużnym (obligacyjnym)


Inwestycje kapitałowe prowadzone przez wiodące instytucje finansowe
 • Agio Funds TFI
 • Allianz TFI
 • Altus TFI
 • Capital Partners TFI
 • Eques Investment TFI
 • Forum TFI
 • Ipopema TFI
 • MCI Capital TFI
 • MM Prime TFI
 • Money Makers TFI
 • Opera TFI
 • Opoka TFI
 • OPTI TFI
 • Origin TFI
 • Skarbiec TFI
 • Trigon TFI
 • Union Investment