PLANOWANIE SPADKOWE I SUKCESJA

Plan Sukcesji

ZABEZPIECZENIE PRZYSZŁOŚCI WŁASNEGO BIZNESU
W Plan Sukcesji postrzegamy śmierć, jako ryzyko majątkowe i gospodarcze. Analizujemy jej skutki pod kątem prawa, podatków, finansów i strategicznych decyzji dotyczących organizacji i jej zarządzania.

Wychodzimy z założenia, że pełną i prawidłową realizację Planów Sukcesji zapewnia połączenie wyspecjalizowanego doradztwa podatkowego, finansowego i kompetencyjnego.
Celem oferowanych przez nas rozwiązań jest w szczególności "unieśmiertelnienie biznesu" poprzez wprowadzenie racjonalnej polityki skutecznego następstwa w prowadzonym przedsiębiorstwie.

To komplementarne, wielopłaszczyznowe spojrzenie pozwala nam w sposób przemyślany u uporządkowany zaplanować, a co za tym idzie, skonstruować taki Plan Sukcesji, który zapewni płynne, niezakłócone przekazanie majątku pomiędzy pokoleniami, zgodnie z zamierzeniami wszystkich zainteresowanych, niezależnie od długości życia i momentu śmierci kluczowych osób w rodzinie i firmie.
Dla kogo Plan sukcesji?
Plan sukcesji dedykowany jest klientom indywidualnym, przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, wspólnikom w spółkach osobowych i kapitałowych, członkom rad nadzorczych oraz dla pracowników firm poprzez emerytalne programy lojalnościowe.