RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

PLAN RESTRUKTURYZACJI DLA PRZEDSIĘBIORCY

Pomoc przedsiębiorcom przed upadłością
W sytuacji nieustannie zmieniającego się otoczenia gospodarczego, przedsiębiorstwa, bez względu na swój rozmiar, skalę prowadzonej działalności czy też formę prawną, stają przed licznymi celami oraz wyzwaniami jakie niesie ze sobą prowadzenie działalności w obecnych realiach rynkowych.

Z tego powodu przedsiębiorcy jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą podejmują niejednokrotnie poważną decyzję o restrukturyzacji prowadzonej działalności. Celem restrukturyzacji staje się wzrost, ekspansja lub także chęć zachowania posiadanej już pozycji rynkowej. Niejednokrotnie proces restrukturyzacji traktowany jest jako możliwość ochrony przed całkowitą upadłością przedsiębiorstwa.
Podjęcie niekiedy trudnej ale odważnej i słusznej decyzji o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji związane jest w wieloma czynnikami wpływającymi bezpośrednio na działanie przedsiębiorstwa. Z jednej strony mogą to być zmiany czysto rynkowe jak zmiany potrzeb i przyzwyczajeń klientów, wzrost konkurencyjności podmiotów działających w tym samym sektorze gospodarczym lub oczekiwania kontrahentów i partnerów biznesowych. Na decyzję o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji bardzo często wpływ ma również czynniki nierynkowe jak zmiana przepisów prawa na gruncie krajowym jak i międzynarodowym.

Przeorganizowanie działalności przedsiębiorstwa może odbywać się na wiele sposobów - poprzez fuzję z innymi przedsiębiorstwami bądź też wydzielenie wybranego czyli najbardziej perspektywicznego obszaru dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa czy też konsolidację.
Współpracujemy z jedną z najlepszych warszawskich kancelarii prawnych specjalizujących się w przygotowywaniu i kompleksowym prowadzeniu procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wybitni i wieloletni praktycy restrukturyzacyjni zbadają bieżącą sytuację przedsiębiorstwa bądź przedsiębiorców. Wskażą możliwe i najbardziej optymalne w danej sytuacji rozwiązania. W dalszym etapie będą służyć pomocą i opieką nad skutecznym przeprowadzeniem całego procesu.