ZESPÓŁ

Piotr Kozłowski
Prezes Zarządu

Związany z rynkiem finansowym od początku swojej kariery zawodowej.

Od 2007 roku przez ponad trzy lata zarządzał zewnętrzną siecią sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszu emerytalnego w Pocztylion – Arka PTE S.A. 

W latach 2010 – 2016 w centrali Raiffeisen Bank Polska S.A pracował na stanowisku Product Managera.

w 2016 roku związany był z Credit Suisse Polska Sp. z o.o. gdzie kierował obszarem rynków kapitałowych obejmującym swym zakresem instrumenty dłużne i pochodne na rynku europejskim. W tym czasie zarządzał także transferem procesów z oddziału w Londynie do Polski.

W okresie od listopada 2016 roku do września 2017 roku pracował w centrali Banku Ochrony Środowiska S.A. jako ekspert ds. kredytowania przedsiębiorstw. Głównym zadaniem w ramach stanowiska było wsparcie sieci sprzedaży oraz wybranych klientów w zakresie produktów kredytowych dla przedsiębiorstw oraz produktów Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie jest w trakcie dwuletnich studiów MBA na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.