Inwestycje kapitałowe

INWESTYCJE KAPITAŁOWE

DAJ SZANSĘ ZARABIAĆ SWOJEMU KAPITAŁOWI

Jako agent firmy inwestycyjnej Q Securities S.A. posiadamy dostęp do wyjątkowo szerokiej palety produktów inwestycyjnych.

Wychodzimy na przeciw oczekiwaniom inwestorów dysponujących różnymi poziomami kapitałów przeznaczonych do zainwestowania. Dzięki współpracy z najlepszymi instytucjami rynku finansowego, pozwalamy naszym klientom na skorzystanie z rozwiązań inwestycyjnych należących do wielu różnorodnych segmentów rynkowych.

W zależności od segmentu rynku posiadamy produkty o charakterze:
– akcyjnym
– absolutnej stopy zwrotu (absolute return)
– sekurytyzacyjnym
– nieruchomościowym
– mieszanym (akcyjno-obligacyjnym)
– dłużnym (obligacyjnym)

INWESTYCJE KAPITAŁOWE PROWADZONE SĄ PRZEZ RENOMOWANE INSTYTUCJE FINANSOWE

Agio Funds TFI

Allianz TFI

Altus TFI

Capital Partners TFI

Eques Investment TFI

Forum TFI

Ipopema TFI

MCI Capital TFI

MM Prime TFI

Money Makers TFI

Trigon TFI

Skarbiec TFI

Noble Funds TFI

Skarbiec TFI

Opoka TFI

Rockbridge TFI

Union Investments TFI

Mount TFI

Opti TFI

Forum TFI

Baltic TFI

POZOSTAŁE OBSZARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE

EMERYTURA

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

PLANOWANIE SPADKOWE I SUKCESJA

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW