Planowanie spadkowe i sukcesja

plan sukcesji

ZABEZPIECZENIE PRZYSZŁOŚCI WŁASNEGO BIZNESU

W Plan Sukcesji postrzegamy śmierć, jako ryzyko majątkowe i gospodarcze. Analizujemy jej skutki pod kątem prawa, podatków, finansów i strategicznych decyzji dotyczących organizacji i jej zarządzania.

Wychodzimy z założenia, że pełną i prawidłową realizację Planów Sukcesji zapewnia połączenie wyspecjalizowanego doradztwa podatkowego, finansowego i kompetencyjnego.

Celem oferowanych przez nas rozwiązań jest w szczególności „unieśmiertelnienie biznesu” poprzez wprowadzenie racjonalnej polityki skutecznego następstwa w prowadzonym przedsiębiorstwie. 

To komplementarne, wielopłaszczyznowe spojrzenie pozwala nam w sposób przemyślany u uporządkowany zaplanować, a co za tym idzie, skonstruować taki Plan Sukcesji, który zapewni płynne, niezakłócone przekazanie majątku pomiędzy pokoleniami, zgodnie z zamierzeniami wszystkich zainteresowanych, niezależnie od długości życia i momentu śmierci kluczowych osób w rodzinie i firmie.

DLA KOGO PLAN SUKCESJI

klient indywidualny

przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą

wspólnicy w spółkach osobowych i kapitałowych, 

członkowie rad nadzorczych

pracownicy firm poprzez emerytalne programy lojalnościowe

POZOSTAŁE OBSZARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE

EMERYTURA

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

INWESTYCJE KAPITAŁOWE

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW